- Systemy alarmowe -

Systemy alarmowe, zwane inaczej systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) lub potocznie alarmami, służą do zabezpieczenia danego obiektu przed włamaniem. Typowy system alarmowy składa się z centrali alarmowej, manipulatorów, czujników magnetycznych tzw. kontaktronów, czujek ruchu i sygnalizatora. Dodatkowymi jego elementami mogą być czujki zbicia szyby, zalania wodą, czujki gazu LPG, czadu, dymu. Naruszenie któregokolwiek z czujników wzbudza alarm. System alarmowy może posiadać aplikację mobilną lub moduł GSM i powiadamiać właściciela o zdarzeniach.  System może także zostać rozszerzony o moduł napadowy dołączany jako pilot lub ukryty przycisk alarmowy pozwalający na wezwanie ochrony.

Systemy alarmowe są przewodowe lub bezprzewodowe. Stosuje się także rozwiązania mieszane składające się z systemu przewodowego, do którego dołączone są moduły i  czujki  bezprzewodowe. Aby system przewodowy działał prawidłowo należy połączyć za pomocą kabli wszystkie jego elementy, co wiąże się z koniecznością przeciągnięcia okablowania przez wszystkie chronione pomieszczenia w obiekcie. Najlepiej więc zamontować go wtedy, gdy buduje się nowy obiekt lub gdy planuje się generalny jego remont.

Dla tych użytkowników, którzy nie mogą poprowadzić okablowania w ochranianych pomieszczeniach dostępna jest wersja bezprzewodowa, która z kolei jest znacznie droższa i może wiązać się z zakłóceniami w transmisji radiowej. Ponadto co jakiś czas w takim systemie trzeba wymieniać baterie w czujnikach ruchu.

System alarmowy warto uzupełnić o zabezpieczenia mechaniczne w postaci sejfu zakotwionego do ściany lub podłogi, w którym przechowywane będą wartościowe przedmioty i pieniądze. Sejf dodatkowo może zostać podłączony do systemu alarmowego za pomocą czujki magnetycznej.

W naszej ofercie mamy produkty takich firm jak SATEL, GENEVO, EBS, JABLOTRON, BOSCH.