- Systemy sygnalizacji pożaru -

Powstawanie pożaru może mieć różne przyczyny. Nie wszystkim jesteśmy w stanie zapobiec, ale możemy zabezpieczyć się przez konsekwencjami pożaru inwestując w odpowiednie urządzenia. W zależności od obiektu i jego przeznaczenia w większych obiektach montuje się autonomiczne systemy sygnalizacji pożaru a w mniejszych obiektach lub domach włącza się czujki dymu, czadu, gazu do systemów alarmowych.

Autonomiczny system sygnalizacji pożaru składa się z:

  • centrali,
  • czujek pożarowych,
  • ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
  • sygnalizatorów.

Cały system sygnalizacji pożaru działa w oparciu o czujki pożarowe, które rozmieszczone są w odpowiednich miejscach monitorowanego budynku. W przypadku pojawienia się płomienia sygnał z czujki przekazywany jest do centrali, która błyskawicznie alarmuje o zagrożeniu i informuje odpowiednie służby. Nowoczesne systemy potrafią automatycznie powiadomić najbliższy oddział Straży Pożarnej oraz sterować urządzeniami w budynku, np. drzwiami pożarowymi, instalacjami oddymiającymi, spryskiwaczami czy ostrzegawczymi systemami dźwiękowymi.

Niektóre budynki mają obowiązek stosowania systemów sygnalizacji pożaru, więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Potrzebujesz systemu sygnalizacji pożaru?  Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy.