Powstawanie pożaru może mieć różne przyczyny. Nie wszystkiemu jesteśmy w stanie zapobiec, na szczęście możemy wiele zrobić, aby zabezpieczyć siebie, swoją firmę, rodzinę i majątek. Aby zabezpieczyć się przez konsekwencjami pożaru powinniśmy zainwestować w odpowiednie urządzenia.

Podstawowe elementy systemu sygnalizacji pożaru:

  • centralna sygnalizacja pożaru,
  • czujki pożarowe oraz gniazda czujek,
  • ręczne ostrzegacze pożarowe,
  • urządzenia sygnalizacyjne,
  • akcesoria.

Cały system sygnalizacji pożaru działa w oparciu o czujki pożarowe, które rozmieszczone są w odpowiednich miejscach monitorowanego budynku. W przypadku pojawienia się płomienia sygnał z czujki przekazywany jest do centrali, która błyskawicznie alarmuje o zagrożeniu i informuje odpowiednie służby. Nowoczesne systemu potrafią automatycznie powiadomić najbliższy oddział Straży Pożarnej oraz sterować urządzeniami w budynku, np. drzwiami pożarowymi, instalacjami oddymiającymi, spryskiwaczami czy ostrzegawczymi systemami dźwiękowymi.

Niektóre budynki mają obowiązek stosowania systemów sygnalizacji pożaru, więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Potrzebujesz systemu sygnalizacji pożaru? Napisz do nas, chętnie pomożemy.