Szybkie wykrywanie zagrożenia pożarowego

Szybkie wykrywanie zagrożenia pożarowego

Systemy przeciwpożarowe to zestawy urządzeń, których zadaniem jest wykrywanie pożaru i gaszenie go. Popularne i wymagane są one w budynkach użytku publicznego, centrach handlowych, biurowcach i hurtowniach, fabrykach, magazynach, itp.

Czym są systemy przeciwpożarowe?

Są to dwuczęściowe instalacje, których zadaniem jest wczesne wykrywanie i gaszenie pożaru. W ich skład wchodzi czujnik wykrywający ogień i dym, który za pomocą sygnału dźwiękowego informuje użytkowników danego miejsca o zaistniałym zagrożeniu. Wysyła on również sygnał do drugiej części systemu, której zadaniem jest gaszenie pożaru.

Rodzaje czujników

Czujniki dymu dzielą się na dwie główne kategorie: termiczne i optyczne, które łączy wspólny cel – wykrywanie zagrożenia pożarowego na terenie, na którym zostały zainstalowane. Różnią się pod względem szybkości i efektywności wykrywania pożaru.

Czujniki termiczne informują o zagrożeniu, kiedy na określonym terenie wzrośnie temperatura. Istnieją dwa typy czujników termicznych: różniczkowe – które uaktywniają się po wykryciu nagłego, dużego skoku temperatury oraz nadmiarowe – których alarm daje o sobie znać, kiedy przekroczona zostanie wprowadzona do ich systemów temperatura.

Czujniki optyczne zaś powiadamiają o zagrożeniu, kiedy na danym terenie pojawi się dym. Wyróżniamy wśród nich pięć grup:

  • Rozproszeniowe ze światłem podczerwonym – reagujące na pojawiający się w pomieszczeniu dym; w ich przypadku często mamy do czynienia z fałszywym alarmem
  • Dwusensorowe ze światłem podczerwonym – wykrywają dym szybciej niż rozproszeniowe
  • Rozproszeniowe ze światłem ultrafioletowym – mają bardzo wysoką szybkość reakcji i są niezwykle czułe
  • Jonizacyjne – niezwykle skutecznie wykrywają dym
  • Multisensorowe – najskuteczniejsze z dostępnych na rynku.

Ponadto możemy spotkać się również z czujnikami tlenku węgla (czadu), które dzięki technologii mikroprocesowej kompensacji temperatur perfekcyjnie wychwytują obecność stężenia czadu już od 50 ppm.

Czujniki dzielą się również ze względu na sposób, w jaki informują o zagrożeniu. Czujniki konwencjonalne wraz z alarmem podają informacje, w jakim rejonie budynku wystąpiło zagrożenie pożarowe. Czujniki adresowalne zaś są w stanie określić umiejscowienie pożaru z dokładnością do konkretnego pomieszczenia.

Gaszenie pożaru

Najczęstszym rozwiązaniem w systemach przeciwpożarowych jest zamontowanie na suficie spryskiwaczy, które, otrzymawszy sygnał od czujnika, uruchamiają się, zalewając wodą zagrożone pomieszczenie. Spryskiwacze są połączone z wodną instalacją budynku poprzez rurki i pompy, które tłoczą wodę. System posiada stałe ciśnienie wody, dzięki czemu reaguje momentalnie po otrzymaniu sygnału od czujnika. Uruchamiane zostają tylko te spryskiwacze, które znajdują się w zagrożonej strefie, co zmniejsza szkody wyrządzane przez wodę.

Oprócz gaszenia wodą można również zdecydować się na nieco mniej popularne gaszenie mgłą wodną, pianą lub gazem. Ten ostatni rodzaj najczęściej wykorzystuje się w miejscach, w których woda może spowodować równie duże szkody co ogień: na przykład w pracowniach komputerowych.

read more

Czujniki czadu w systemach alarmowych

Na rynku istnieje wiele rodzajów czujników, które mają wspierać ochronę naszego zdrowia i życia. Okazuje się jednak, co często możemy zaobserwować w programach informacyjnych, że mimo ich dostępności, nadal niewiele osób korzysta z tego rodzaju urządzeń. Każdego roku nieszczelne piecyki emitują z siebie tlenek węgla, który potocznie nazywa się czadem i jest niewyczuwalny przez człowieka. Ten niewidzialny i bezzapachowy gaz łączy się z hemoglobiną i zaburza dostarczanie tlenu do organizmu. Wpływa to negatywnie na samopoczucie człowieka, który traci przytomność i bez udzielenia mu pomocy na czas, umiera.

Jedynym i bardzo niezawodnym urządzeniem, które może zaalarmować domowników o zagrożeniu jest czujnik czadu. Zaleca się jego montaż w pomieszczeniach, w których najszybciej występuje ryzyko wystąpienia czadu, takich jak kotłownie, garaże, przy kominkach, piecykach i kuchenkach gazowych. Czujniki czadu mogą być autonomicznymi urządzeniami lub mogą zostać włączone jako element systemu alarmowego. Ze względu na specyfikę tlenku węgla – jest on lżejszy od  powietrza – zaleca się montaż czujnika na ścianie na wysokości ok. 1,5 metra. Są także czujniki autonomiczne przeznaczone do położenia na płaskiej powierzchni. Autonomiczne czujniki czadu posiadają własne zasilanie na baterię, mają wbudowany akumulator lub są bezpośrednio podłączane do prądu. Czujnik autonomiczny wykonuje pomiary koncentracji CO i sygnalizuje optycznie za pomocą kolorowej diody  oraz akustycznie za pomocą dźwięku, gdy tylko czad będzie wyczuwalny w pomieszczeniu. Czujnik podłączony do systemu alarmowego w sytuacji stwierdzenia obecności CO w pomieszczeniu wysyła informację do centrali systemu alarmowego i uruchamia alarm.

Systemy alarmowe, w celu ochrony naszego życia i naszego mienia rozbudowane mogą zostać także o inne czujniki, takie jak czujnik gazu ziemnego, gazu LPG, gazu usypiającego, czujnik dymu i ciepła czy w końcu czujnik zalania.

read more