Jaki system bezpieczeństwa można zastosować w firmie?

Jaki system bezpieczeństwa można zastosować w firmie?

Jeżeli nie chcemy, aby pod nasza nieobecność ktoś niepowołany dostał się na teren zakładu możemy wybrać zainstalowanie jednego lub kilku jednocześnie spośród następujących systemów:

  • system alarmowy
  • system monitoringu wizyjnego
  • system wjazdowy
  • budka strażnicza/firma ochroniarska
  • system kontroli dostępu
  • system rejestracji czasu pracy
  • video domofon

System alarmowy jest nieodzowny w każdym przedsiębiorstwie. Możemy w stosunkowo prosty i skuteczny sposób zabezpieczyć przed niezauważonym wejściem wszystkie potencjalne drogi (okna, drzwi itp). System oparty o przewodowe urządzenia jest praktycznie niezawodny a połączenie z komunikatorem daje możliwość pełnej i niezwłocznej informacji oraz nadzoru. Istnieją systemy alarmowe oparte o urządzenia bezprzewodowe, które są bardzo skuteczne , ale nikt nie zagwarantuje 100% komunikacji pomiędzy nimi.

CCTV czyli system monitoringu wizyjnego to nic innego jak zestaw kamer połączonych z rejestratorem, które pozwalają nagrać zdarzenia na terenie zakładu. Nagrania takie mogą obejmować zarówno osoby z zewnątrz próbujące się włamać lub zniszczyć nasze mienie oraz wewnętrznych złodziei/wandali. System składa się z kilku kamer, rejestratora oraz dysku twardego. W zależności od wybranych rozwiązań można obserwować obszar w dalszym lub bliższym promieniu, zastosować analitykę wychwytującą wtargnięcie czy kamery , które będą patrolowały większy obszar.

System wjazdowy opiera się na różnego rodzaju blokadach wjazdu. Najpraktyczniejsze są szlabany oraz napędy do bram – to co zostanie zainstalowane zależy od specyfiki obiektu, który ma być chroniony. W niektórych lokalizacjach można zainstalować wysuwane słupki lub platformy najazdowe z kolcami wstecznymi.

Budki strażnicze wiążą się zawsze z zatrudnieniem ochroniarza lub wynajęciem firmy ochroniarskiej. Wartownik może dodatkowo zostać zobowiązany do pieszej inspekcji wyznaczonych punktów o wyznaczonej godzinie. Aby potwierdzić swoją obecność w tych miejscach musi odbić się na specjalnych czytnikach swoją kartą.

System kontroli dostępuj pozwala zablokować wejście przypadkowych osób do miejsc zabezpieczonych. Składa się on zazwyczaj z czytnika po jednej lub dwóch stronach drzwi, kontrolera, zaczepu lub zwory elektromagnetycznej i zasilacza z akumulatorem. Cała procedura polega na przyłożeniu uprawnionej karty do czytnika co zwalnia elektrozaczep lub zworę. Po wejściu i zamknięciu drzwi czytnik na powrót zazbraja przejście.

System rejestracji czasu pracy może być częścią systemu kontroli dostępu  lub może być zainstalowany osobno. Jest to program zarządzający czytnikami przejść i zbierający dane. Dzięki niemu można w każdej chwili skontrolować czas pracy poszczególnych osób.

Videodomofon jest zarazem strażnikiem wejścia do firmy jak również pierwszym elementem, z którym styka się klient. Warto wyważyć tutaj aby wybrane urządzenia pozwalały nagrać rozmowę, pozostawić wiadomość oraz przekierować rozmowę na telefon.

Aby zabezpieczyć dany obiekt najlepiej skonsultować się ze specjalistą , który zasugeruje odpowiednie dla nas rozwiązania.

read more