System alarmowy ma za zadanie zabezpieczyć nasz dobytek przed kradzieżą. Już na etapie projektowania domu warto więc zaplanować jak ma wyglądać cały alarm oraz kiedy realizowane będą poszczególne etapy montażu.

Instalacja systemu alarmowego zazwyczaj przebiega według powtarzalnego schematu:

  • poprowadzenie okablowania
  • montaż alarmu niepełnego
  • montaż i konfiguracja kompletnego alarmu

W momencie kładzenia okablowania w całym domu powinno się również położyć przewody do systemu alarmowego. W przeciwnym razie może się okazać, że będzie to dość kosztowny element instalacji. Inwestorowi pozostanie bowiem kucie pomalowanych ścian lub układanie przewodów w mało estetycznych korytkach. Rozprowadzone przewody z odpowiednim naddatkiem oraz we właściwy sposób powinny być sprawdzone odpowiednimi narzędziami. Można to zrobić na własna rękę ale tylko fachowcy maja odpowiednie kwalifikacje oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego zdiagnozowania ewentualnych nieprawidłowości.

Gdy mamy już rozprowadzone przewody to zazwyczaj na budowie następuje etap tynkowania i wstawiania okien i drzwi. Warto zminimalizować ryzyko utraty dopiero co wstawionych okien zakładając niepełny alarm. Od kompletnego alarmu różni się on tym, że nie posiada wszystkich elementów oraz sposobem montażu czujek ruchu. System zazwyczaj zawiera wtedy centralę w obudowie z akumulatorem, manipulator, sygnalizator, kilka czujek oraz komunikator. Elementy zostają zamontowane w taki sposób aby bezproblemowo można je było zdemontować na czas malowania.

Gdy dom zostanie już wykończony wtedy powinno się uzupełnić system alarmowy pozostałymi elementami. Zamontowane zostają wtedy pozostałe czujki i inne elementy oraz następuje jego ostateczna konfiguracja zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.