Mianem inteligentnego budynku określa się taki budynek, w którym technika jest wysoce rozwinięta. Posiada on szereg czujników i detektorów oraz jeden system zarządzający i integrujący zamontowane w danym budynku instalacje. Systemy inteligentnych budynków z roku na rok stają się coraz popularniejsze i obejmują coraz to nowe obszary funkcjonowania.

W skład inteligentnego budynku wchodzi m.in.:

  • sterowanie ogrzewaniem – systemy mogą utrzymywać stałą, założoną temperaturę o określonej części dnia, mogą zimą w odpowiednim momencie włączać i wyłączać ogrzewanie, latem klimatyzację,
  • system pogodowy – czujniki, które wchodzą w skład systemu pogodowego mogą np. badać opady aby w odpowiednim momencie, gdy zaczyna padać, zamknąć okna w domu,
  • systemy kontroli dostępu – takie systemy wykorzystywane są przede wszystkim w firmach, system ma za zadanie rozpoznawać osoby, które mogą mieć dostęp wyłącznie do określonych części budynku i wpuszczać je tam, bądź nie udzielać dostępu,
  • systemy alarmowe – w skład takich systemów wchodzą czujniki, które wykrywają niepożądany ruch na który mogą w odpowiedni sposób reagować na bieżąco,
  • system monitoringu wizyjnego analizujący obraz, który umożliwia realizację różnych scenariuszy takich jak np. otwarcie szlabanów na podstawie nr tablicy rejestracyjnej auta,
  • system sygnalizacji pożaru – czujniki dymu mogą w prosty sposób ostrzec ludzi o zagrożeniu uruchamiając dodatkowo odpowiednie elementy, jak np. zraszacze w przypadku wykrycia płomieni,
  • system obecności – takie systemy mogą działać tak jak systemy alarmowe, bądź zależnie od naszego ruchu włączać i wyłączać światło w określonych częściach budynku.

Opisane systemy możemy spotkać w inteligentnym budownictwie. Coraz częściej systemy te pozwalają na personalizację scenariuszy pod konkretnego użytkownika. Technika idzie do przodu również w kwestii usprawniania naszego codziennego życia w budynkach, stąd też z każdym rokiem nowoczesne technologie obejmują nowe obszary naszego życia.